درباره آموزشگاه


با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازارکار ایران و همینطور الزام بنگاهها در کاهش هزینه ها و بهینه کردن فعالیت ها ،دانش حسابداری جایگاه مهم تری  پیدا کرده است، از دیگر نیازهای اساسی یگ بنگاه اقتصادی، افرادی با تخصص های کاربردی می باشد. که در این راستا علاوه بر بروز رسانی امکانات، هزینه هایی را جهت آموزش به بنگاه تحمیل می کند.   

واحد آموزش شرکت مهندسی نرم افزار پرتوپارس با رسالت کاربردی کردن دانش متقاضیان شغل حسابداری، منطبق بر نیاز بازار کار وپر کردن خلا بین دانشگاه و بازار کار، بصورت یک تیم متشکل از اساتید مجرب و برنامه ریزان با همکاری واحد فروش نرم افزار در نظردارد جهت تامین نیروی حسابدار برای بنگاههای طرف قرارداد، در دوره های ویژه حسابداری اقدام به آموزش متقاضیان نماید.

گروههای هدف :

 دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری و مدیریت - حسابداران شاغل در تمامی کسب و کارها - افراد علاقمند به ورودبه شغل حسابداری

کانال تلگرام جهت بخش کاریابی

https://t.me/amoozeshgahepartopars