update

استفاده کننده گرامی نرم افزار حسابداری تا قبل از تاریخ 1399/06/01

 جهت به روز رسانی سریال قفل مراحل زیر را انجام دهید.

توجه داشته باشید قبل از شروع مراحل فوق سیستم سرور شما می باید به اینترنت متصل باشد و  ترجیحا از مرورگر chorome استفاده نمایید. 

1- ابتدا در پایین همین صفحه دکمه دانلود را کیلک کنید.


2-پس از دانلود روی فایل دانلود شده دو بارکلیک کنید.
3- پس از دو بار کلیک کردن صفحه زیر باز میشود . روی پوشه  mellilockautomelli1400  دوبار کلیک کنید.

4- پس از دو بار کلیک کردن صفحه زیر باز میشود. پس از باز شدن دو بار روی گزینه update lock auto کلیک کنید.

3- پس از باز شدن صفحه با فرمت زیر ابتدا روی  شناسایی قفل کلیک کنید سپس  نام مغازه،دفتر یا... و شماره موبایل را زده روی اعمال تغییرات کلیک کرده

بعد از زدن هر دکمه سیستم می باید موفقیت آمیز بودن کار را به شما اطلاع دهد

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات و راهنمایی با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.

09108820201

شرکت پرتو پارس ایام خوشی را برای شما آرزو میکند