مقالات پرتوپارس

 
تعداد بازدید : 3061 تاریخ انتشار : 1396/02/20
-
تعداد بازدید : 3182 تاریخ انتشار : 1396/02/12
-
تعداد بازدید : 763 تاریخ انتشار : 1395/07/13
شرکت پرتو پارس تولید کننده نرم افزار حسابداری ملی باتوجه به در خواست مشتریان برای نیروی حسابدار، کلاس هایی برای آماده سازی فارغالتحصیلان حسابدرای برگزار می کند که هم نکات عرف بازار و هم روش های عملی کار راآموزش میدهد.