مقالات | پرتوپارس
 
تعداد بازدید : 618 تاریخ انتشار : 1397/02/04
جداول حقوق و دستمزد سال 97 و مقایسه با سال 96
تعداد بازدید : 3682 تاریخ انتشار : 1396/02/20
-
تعداد بازدید : 3835 تاریخ انتشار : 1396/02/12
-
تعداد بازدید : 1415 تاریخ انتشار : 1395/07/13
شرکت پرتو پارس تولید کننده نرم افزار حسابداری ملی باتوجه به در خواست مشتریان برای نیروی حسابدار، کلاس هایی برای آماده سازی فارغالتحصیلان حسابدرای برگزار می کند که هم نکات عرف بازار و هم روش های عملی کار راآموزش میدهد.
تبلیغات